THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60
06-07-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
05-07-2020 70 TRÚNG SVIP ĐỀ: 70
04-07-2020 75 TRÚNG SVIP ĐỀ: 75X2
03-07-2020 27 TRÚNG SVIP ĐỀ: 27X2
02-07-2020 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29
01-07-2020 35 TRÚNG SVIP ĐỀ: 35
30-06-2020 29 TRÚNG SVIP ĐỀ: 29
29-06-2020 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20
28-06-2020 51 TRÚNG SVIP ĐỀ: 51
27-06-2020 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36X3
26-06-2020 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16X2
25-06-2020 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
24-06-2020 10 TRÚNG SVIP ĐỀ: 10
23-06-2020 62 TRÚNG SVIP ĐỀ: 62
22-06-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17X2