THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 16 TRÚNG SVIP BT: 16
06-07-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
05-07-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
04-07-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
03-07-2020 29 TRÚNG SVIP BT: 29
02-07-2020 60 TRÚNG SVIP BT: 60
01-07-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55X2
30-06-2020 50 TRÚNG SVIP BT: 50
29-06-2020 00 TRÚNG SVIP BT: 00
28-06-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
27-06-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36X3
26-06-2020 14 TRÚNG SVIP BT: 14
25-06-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
24-06-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87
23-06-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
22-06-2020 33 TRÚNG SVIP BT: 33X2