THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 20 | 96 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58
06-07-2020 72 | 86 93 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 86 93
05-07-2020 11 | 57 44 TRÚNG SL: 11X2 | TRÚNG LÔ: 44
04-07-2020 17 | 79 10 TRÚNG SL: 17X2 | TRÚNG LÔ: 79
03-07-2020 42 | 45 93 TRÚNG SL: 42 | TRƯỢT
02-07-2020 51 | 90 59 TRÚNG SL: 51X2 | TRÚNG XIÊN 2: 90 59
01-07-2020 65 | 90 96 TRÚNG SL: 65 | TRÚNG LÔ: 96
30-06-2020 56 | 64 79 TRÚNG SL: 56X2 | TRÚNG XIÊN 2: 64 79
29-06-2020 62 | 45 82 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 45 82
28-06-2020 92 | 12 91 TRÚNG SL: 92X2 | TRƯỢT
27-06-2020 36 | 97 07 TRÚNG SL: 36X3 | TRÚNG XIÊN 2: 97 07
26-06-2020 21 | 48 27 TRÚNG SL: 21 | TRÚNG XIÊN 2: 48 27X2
25-06-2020 38 | 11 93 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 11
24-06-2020 40 | 96 66 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 96 66
23-06-2020 23 | 43 20 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 43 20
22-06-2020 43 | 11 33 TRÚNG SL: 43X2 | TRÚNG LÔ: 33X2