THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 50 | 91 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 82
06-07-2020 70 | 17 85 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG LÔ: 17
05-07-2020 70 | 43 90 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG ST: 43 90
04-07-2020 75 | 11 96 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG LÔ: 11
03-07-2020 17 | 81 02 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG LÔ: 02
02-07-2020 28 | 36 27 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 27
01-07-2020 35 | 53 38 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG LÔ: 53
30-06-2020 29 | 74 64 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG LÔ: 64
29-06-2020 11 | 46 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 46
28-06-2020 51 | 85 42 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG ST: 85X2 42
27-06-2020 26 | 10 90 TRƯỢT | TRÚNG ST: 10 90
26-06-2020 17 | 13 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58
25-06-2020 82 | 04 13 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 04 13
24-06-2020 11 | 10 66 TRƯỢT | TRÚNG ST: 10 66
23-06-2020 61 | 20 33 TRƯỢT | TRÚNG ST: 20 33X2
22-06-2020 18 | 26 30 TRƯỢT | TRÚNG ST: 26 30