THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 61 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30X2
06-07-2020 70 | 72 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 72X2
05-07-2020 60 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
04-07-2020 75 | 06 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG SL: 06
03-07-2020 28 | 52 TRÚNG LÔ: 28X2 | TRÚNG SL: 52X2
02-07-2020 19 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
01-07-2020 25 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55X2
30-06-2020 29 | 57 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
29-06-2020 20 | 42 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT
28-06-2020 50 | 92 TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG SL: 92X2
27-06-2020 37 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
26-06-2020 05 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
25-06-2020 82 | 18 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
24-06-2020 10 | 31 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
23-06-2020 63 | 43 TRƯỢT | TRÚNG SL: 43
22-06-2020 17 | 42 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRƯỢT