THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 70 | 02 TRƯỢT | TRÚNG BT: 02
06-07-2020 80 | 92 TRƯỢT | TRÚNG BT: 92
05-07-2020 80 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
04-07-2020 65 | 32 TRƯỢT | TRÚNG BT: 32
03-07-2020 27 | 19 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG BT: 19
02-07-2020 28 | 86 TRƯỢT | TRÚNG BT: 86
01-07-2020 45 | 65 TRƯỢT | TRÚNG BT: 65
30-06-2020 29 | 27 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 27
29-06-2020 20 | 37 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 37
28-06-2020 42 | 10 TRÚNG LÔ: 42 | TRÚNG BT: 10
27-06-2020 25 | 41 TRÚNG LÔ: 25 | TRÚNG BT: 41
26-06-2020 26 | 58 TRƯỢT | TRÚNG BT: 58
25-06-2020 82 | 42 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 42
24-06-2020 10 | 87 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 87
23-06-2020 63 | 42 TRƯỢT | TRÚNG BT: 42
22-06-2020 17 | 30 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG BT: 30