THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 60 | 860 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG 3C: 860
06-07-2020 70 | 470 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 470
05-07-2020 70 | 070 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 070
04-07-2020 76 | 776 TRƯỢT | TRƯỢT
03-07-2020 28 | 828 TRÚNG LÔ: 28X2 | TRƯỢT
02-07-2020 39 | 128 TRƯỢT | TRƯỢT
01-07-2020 24 | 434 TRƯỢT | TRƯỢT
30-06-2020 29 | 229 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 229
29-06-2020 20 | 720 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG 3C: 720
28-06-2020 51 | 352 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRƯỢT
27-06-2020 36 | 226 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRƯỢT
26-06-2020 16 | 315 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRƯỢT
25-06-2020 82 | 981 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
24-06-2020 10 | 611 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
23-06-2020 62 | 061 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
22-06-2020 17 | 617 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG 3C: 617