THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 5-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
06-07-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
05-07-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
04-07-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
03-07-2020 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2
02-07-2020 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
01-07-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
30-06-2020 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-06-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
28-06-2020 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 1
27-06-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
26-06-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
25-06-2020 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
24-06-2020 0-2 TRƯỢT
23-06-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2
22-06-2020 9-2 TRƯỢT