THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 67 TRÚNG BT: 67
06-07-2020 84 TRÚNG BT: 84
05-07-2020 94 TRÚNG BT: 94
04-07-2020 70 TRÚNG BT: 70
03-07-2020 28 TRÚNG BT: 28X2
02-07-2020 26 TRƯỢT
01-07-2020 28 TRÚNG BT: 28
30-06-2020 75 TRÚNG BT: 75
29-06-2020 19 TRÚNG BT: 19
28-06-2020 51 TRÚNG BT: 51
27-06-2020 79 TRÚNG BT: 79
26-06-2020 37 TRÚNG BT: 37
25-06-2020 79 TRÚNG BT: 79
24-06-2020 61 TRƯỢT
23-06-2020 42 TRÚNG BT: 42
22-06-2020 43 TRÚNG BT: 43X2