THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 08-07-2020
07-07-2020 861 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30X2
06-07-2020 470 | 82 TRÚNG 3C: 470 | TRƯỢT
05-07-2020 070 | 21 TRÚNG 3C: 070 | TRƯỢT
04-07-2020 776 | 07 TRƯỢT | TRÚNG SL: 07X2
03-07-2020 827 | 42 TRÚNG 3C: 827 | TRÚNG SL: 42
02-07-2020 129 | 51 TRÚNG 3C: 129 | TRÚNG SL: 51X2
01-07-2020 436 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55X2
30-06-2020 229 | 56 TRÚNG 3C: 229 | TRÚNG SL: 56X2
29-06-2020 720 | 62 TRÚNG 3C: 720 | TRƯỢT
28-06-2020 351 | 93 TRÚNG 3C: 351 | TRÚNG SL: 93
27-06-2020 237 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
26-06-2020 315 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31X2
25-06-2020 982 | 18 TRÚNG 3C: 982 | TRƯỢT
24-06-2020 611 | 30 TRƯỢT | TRÚNG SL: 30X2
23-06-2020 061 | 43 TRƯỢT | TRÚNG SL: 43
22-06-2020 616 | 53 TRƯỢT | TRƯỢT